Novinky / Zakladateľ firmy Ján Parížek nás navždy opustil...


 Zakladateľ firmy pán Ján Parížek nás 7.1.2018 po dlhej a ťažkej chorobe opustil. Celý svoj život venoval práci, v roku 1991 založil našu spoločnosť a až do konca sa aktívne podieľal na jej vedení. Česť jeho pamiatke - vždy budeme na neho s láskou a úctou spomínať.backbackback

Naše ocenenia

Firma v  získala ocenenie ZNAÄ

Adresa firmy

Mäso Parížek, s.r.o.
Robotnícka 22
036 01 Martin

Prejsť do kontaktov

Mapka sídla

Mapka Mäso Parížek s.r.o.

Mäsové výrobky

klobásy

šunka

Varené mäsové výrobky

Surové solené mäsá a slaniny

Varené mäsové výrobky

Mäsové výrobky

klobásy

šunka

Varené mäsové výrobky

Surové solené mäsá a slaniny

Varené mäsové výrobky